NIEUWS

V20 laatste update: 13-2-2014

Laatste nieuws

 

Het is zover! Stolwijk ontmoet wordt op 1 maart 2014 eigenaar van verenigings-gebouw de Stolp!

Vraag informatie over sponsorpakketten aan!

 

Er zijn voor MKB Ondernemingen (IGV) en Stolwijkse Winkeliers (SWV) zeven verschillende sponsorpakketten gedefinieerd. Daarin staat met welke rechten en privileges sponsors – afhankelijk van de hoogte van de bijdrage – worden beloond. Meer informatie kunt u aanvragen via het secretariaat: anneke@avatekst.nl

Stolwijk Ontmoet koopt de Stolp en haalt
Ad Scheer binnen voor horeca

 

Met de woorden 'Het is zover!' gaf Aris Neven, voorzitter van de Stichting Stolwijk Ontmoet tijdens de informatieavond op woensdag 12 februari 2014 aan dat na een lange voorbereidingstijd de Stolp op 1 maart eigendom wordt van SSO. De zeer ervaren horecaondernemer Ad Scheer gaat samen met SSO en de dagbesteding Krimpenerwaard warme invulling geven aan de gastvrijheid in het centrum. De samenwerking met Dagbesteding Krimpenerwaard laat zien dat Stolwijk Ontmoet en de horecapachter ook het maatschappelijk doel hoog in het vaandel hebben.

De 21-jarige Wilco Scheer wordt gastheer en bedrijfsleider van de horeca in de nieuwe Stolp.

 

Unieke combinatie

Met deze unieke combinatie kan uitvoering worden gegeven aan de ambitieuze plannen om naast de vanouds bekende verenigings-activiteiten in het dorp ook meer mogelijkheden te bieden aan het bedrijfsleven. Naast de grote zaal worden er bij de binnenkort startende verbouwing extra zalen gecreëerd. Daardoor wordt de accommodatie geschikt voor beurzen, exposities, bedrijfstrainingen maar ook voor trouwen en rouwen, overtuiging en cultuur. Met jeugdig enthousiasme zal gastheer Wilco Scheer in het najaar dagelijks de deuren van het restaurant wagenwijd open zetten. Tijdens de verbouwing blijft de Stolp open en zorgt de horeca van de Stolp op afspraak voor de catering.

 

Veel kansen

Tijdens de bijeenkomst wenste wethouder Crouwers Stolwijk Ontmoet veel succes. Hij benadrukte dat de Stolp moet blijven om het dorp bij elkaar te houden. 'Daar heeft de gemeente wat voor over. Aan de andere kant moet er ook hulp van de kant van de bevolking zijn.' Gezien de opkomst in de Stolp twijfelde hij niet aan die steun. Ook het contract met de Hersteld Hervormde Gemeente voor de komende jaren noemde hij een positieve ontwikkeling.

 

Wij kunnen het aan

Penningmeester Teus de Bruijn gaf aan dat de financiering op hoofdlijnen rond is. Niet alleen de aankoop maar ook de verbouwing kan plaatsvinden. 'Inmiddels kunnen wij 80% van onze verbouwings-plannen al doen. Voor de overige 20% doen we nogmaals een beroep op de Stolwijkse gemeenschap door het uitschrijven van obligatie-leningen, promotiepakketten voor sponsoring door bedrijven en het houden van benefietvoorstellingen.'

Dank, dank, dank!

SSO is bijzonder blij

met dit resultaat:

€ 30.000, -

De thermometer verhuist naar de Stolp als tastbaar bewijs van de gulle gaven

voor de nieuwe Stolp.

 

Wilt u nog uw bijdrage storten?

Dat kan op bankrekening

NL74RABO0338101632

t.n.v. Stichting Stolwijk Ontmoet.

 

 

Subsidie van Leader en gemeente Vlist

 

Huis aan huis werd de Projectenkaart Krimpenerwaard met de Leaderprojecten 2007 – 2013 verspreid. Stolwijk Ontmoet is bijzonder blij dat De nieuwe Stolp als laatste project in 2013 staat genoemd. Mede dankzij € 50.000. – subsidie van het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en € 50.000, - subsidie van de gemeente Vlist kan Stolwijk Ontmoet het gemeentelijk activiteitencentrum de Stolp overnemen, opknappen en gaan exploiteren.

© 2013 - Stichting Stolwijk Ontmoet

Volg ons op FaceBook en Twitter: